Thẻ điểm cân bằng - công cụ quản lý hiệu suất

Thẻ điểm cân bằng là công cụ quản lý “hiệu suất” và đo lường kết quả mong muốn của doanh nghiệp. Thẻ điểm cân bằng cụ thể hóa Sứ mệnh và Tầm nhìn thành hệ thống mục tiêu và chỉ số đo lường hiệu suất có thể lượng hóa và đánh giá được thuộc các hạng mục sau:

 

-          Hiệu suất tài chính (doanh thu, lợi nhuận, suất sinh lời trên vốn, dòng tiền..)

-          Giá trị khách hàng (thị phần, sự hài lòng của khách hàng, sự trung thành của KH)

-          Quá trình nội bộ (năng suất, chỉ số chất lượng, hiệu suất thời gian…)

-          Sáng tạo (% doanh thu từ sản phầm mới, chỉ số cái tiến…)

-          Hiệu suất của nhân viên (kiến thức, kỹ năng, luân chuyển, sử dụng các thông lệ tốt)

Tác dụng của Thẻ điểm cân bằng?

-          Thẻ điểm cân bằng giúp cụ thể hóa tầm nhìn và chiến lược kinh doanh

-          Thẻ điểm cân bằng xác định các mảng hiệu suất giúp liên kết chặt chẽ tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp với kết quả của doanh nghiệp (ví dụ tài chính, vận hành, sáng tạo, hiệu suất nhân viên)

-          Thẻ điểm cân bằng xác lập mục tiêu giúp đạt được tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp

-          Thẻ điểm cân bằng giúp xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả, thiết lập các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn

-          Thẻ điểm cân bằng đảm bảo sự chấp nhận trong cả doanh nghiệp đối với các chỉ số đo lường

-          Thẻ điểm cân bằng giúp tạo các hệ thống lập ngân sách, theo dõi, truyền thông và đãi ngộ

-          Thẻ điểm cân bằng giúp thu thập và phân tích dữ liệu về hiêu suất và so sánh kết quả thực tế với mong muốn

-          Thẻ điểm cân bằng giúp tiến hành các hoạt động để thu hẹp các khoảng cách không mong muốn

Thẻ điểm cân bằng: một công cụ quản lý của doanh nghiệp

-          Thẻ điểm cân bằng giúp làm rõ hoặc cập nhật chiến lược kinh doanh

-          Thẻ điểm cân bằng liên kết mục tiêu chiến lược với mục tiêu dài hạn và ngân sách hàng năm

-          Thẻ điểm cân bằng giúp theo dõi các thành phần chủ yếu của chiến lược kinh doanh

-          Bảng điểm cân bằng liên kết mục tiêu chiến lược với quy trình phân bổ nguồn lực

-          Hỗ trợ quá trình thay đổi của tổ chức, doanh nghiệp

-          So sánh hiệu suất giữa các đơn vị kinh doanh có sự khác biệt về địa lý

-          Thẻ điểm cân bằng giúp tăng cường sự hiểu biết của cả doanh nghiệp về tầm nhìn và chiến lược kinh doanh

Một số tài liệu tham khảo

Epstein, Marc và Jean-Francois Manzoni. “Thực hiện chiến lược kinh doanh: Từ Bảng chỉ số hiệu suất thiết yêu đến Thẻ điểm cân bằng. “European Management Journal, April 1998, pp. 190-203.

Báo cáo Thẻ điểm cân bằng của Harvard Business Review. Harvard Business Review, 2002 to present (bimonthly).

Kaplan, Robert S., and David P. Norton. Sử dụng Thẻ điểm cân bằng để tạo ra sự hợp lực chiến lược của doanh nghiệp. Harvard Business School Press, 2006.

Kaplan, Robert S., and David P. Norton. Các chỉ số Thẻ điểm cân bằng định hướng hiệu suất doanh nghiệp. Harvard Business Review, July 2015, pp. 71-79.

Kaplan, Robert S., and David P. Norton. Tổ chức lấy chiến lược làm trọng tâm: Các công ty sử dụng Thẻ điểm cân bằng tăng trưởng mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh mới như thế nào. Harvard Business School Press, 2000.

Kaplan, Robert S., and David P. Norton. Bản đồ chiến lược: biến những tài sản vô hình thành kết quả hữu hình. Harvard Business School Press, 2004.

Niven, Paul R. Khám phá Thẻ điểm cân bằng: Duy trì hiệu suất tối đa. John Wiley & Son, 2005.

Niven, Paul R. Thẻ điểm cân bằng cơ bản: Tối đa hóa hiệu suất và duy trì kết quả, 2d ed.  John Wiley & Son, 2006.

Nguồn: Bain & Company

http://www.bain.com/publications/articles/management-tools-balanced-scorecard.aspx

_______________________________

Tại Việt nam, OCD là công ty tư vấn quản lý tiên phong trong việc triển khai hệ Thẻ diểm cân bằng cho các doanh nghiệp như một công cụ triển khai chiến lược hoặc hệ thống đánh giá kết quả công việc. Tham khảo dịch vụ Tư vấn Xây dung hệ thống đánh giá kết quả của OCD tại đây: http://ocd.vn/dich-vu/tu-van-he-thong-quan-ly/he-thong-danh-gia-ket-qua-kpi.html 

 

Chia sẻ
Bạn đang ở: OCD Tin tức Tri thức quản lý Thẻ điểm cân bằng - công cụ quản lý hiệu suất

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003