Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho Giám đốc Bưu điện huyện cho VietnamPost

Năm 2011, OCD hoàn thành chương trình Phát triển Kỹ năng Quản lý cho Giám đốc Bưu điện Huyện và tương đương cho Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost, 2010-2011). Chương trình do OCD thiết kế và thực hiện cho đội ngũ lãnh đạo bưu điện huyện gần 600 người – đội ngũ tiên phong trong chiến lược đổi mới định hướng kinh doanh của VietnamPost. Chương trình gồm các chủ đề Nhà quản lý và vai trò của nhà quản lý, Quản lý hoạt động kinh doanh, Quản trị Tài chính và Các kỹ năng quản lý.

 

 

Năm 2008, nằm trong tiến trình chia tách bưu chính - viễn thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chính thức ra mắt Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost). Việc ra mắt này nhằm hình thành đầy đủ mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và tổ chức quản lý mạng viễn thông nội hạt của VNPT theo xu hướng phù hợp với yêu cầu mới; tạo tiền đề để cả 2 lĩnh vực bưu chính - viễn thông cùng phát triển.


Sau khi có sự chia tách như trên, các bưu điện ở các huyện hoạt động như một đơn vị hạch toán đầy đủ và với nhiệm vụ kinh doanh được nhấn mạnh hơn trước. Tiếp theo, Tổng Công ty tiến hành tinh giảm biên chế đáng kể. Một số bưu điện huyện được sát nhập thành bưu điện khu vực để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại, đội ngũ nhân sự tại các Bưu điện huyện khá mỏng. Trong bối cảnh đó, các bưu điện huyện và tương đương đang có sự thay đổi đáng kể trong ý thức và tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả hơn. Bối cảnh mới đòi hỏi các giám đốc bưu điện huyện và tương đương phải có tư duy, kiến thức và kỹ năng quản lý tốt để đảm bảo đáp ứng được các chỉ tiêu kinh doanh được giao, đảm bảo hoạt động có hiệu quả của bưu điện do mình phụ trách đồng thời giữ vững định hướng phát triển chiến lược và hình ảnh thương hiệu của Tổng Công ty và các bưu điện Tỉnh. 

 

Nhận thấy rõ sự cần thiết nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các bưu điện huyện và tương đương nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn, Tổng Công ty Bưu chính Việt nam tổ chức chương trình đào tạo Nâng cao Năng lực Quản lý cho các Giám đốc bưu điện huyện và tương đương. Chương trình này, nếu thử nghiệm thành công sẽ được nhân rộng cho toàn bộ gần 600 Giám đốc bưu điện huyện và tương đương của Tổng Công ty. Công ty CP Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD) đã được chọn làm đơn vị thực hiện khóa đào tạo thí điểm cho các giám đốc Bưu điện huyện, với mục tiêu nhân rộng mô hình đào tạo cho toàn bộ các giám đốc Bưu điện huyện và tương đương trên toàn quốc.   

Chia sẻ
Bạn đang ở: OCD Tin tức Dự án tiêu biểu Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho Giám đốc Bưu điện huyện cho VietnamPost

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003