Dự án Tư vấn xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI và hệ thống lương 2P cho Công ty CP Thiết bị điện và hệ thống tự động hoá ELAS

Dự án tư vấn chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI và hệ thống lương được áp dụng theo phương pháp tư vấn quá trình, nghĩa là thực hiện xây dựng toàn bộ các tài liệu thông qua quá trình cùng làm với Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của ELAS [2017]

Mục tiêu của dự án tư vấn này nhằm giúp ELAS chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, hệ thống chức năng chức danh và xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI, bao gồm chỉ tiêu KPI cấp công ty, chỉ tiêu KPI cấp bộ phận và chỉ tiêu KPI cho các vị trí và hệ thống lương 2P. Cơ cấu tổ chức, hệ thống chỉ tiêu KPI, và hệ thống lương mới sẽ giúp cho ELAS tổ chức hoạt động bài bản hơn, phân công công việc rõ ràng, trả lương xứng đáng hơn.


Dự án tư vấn chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI và hệ thống lương được triển khai theo phương pháp tư vấn quá trình, nghĩa là thực hiện xây dựng toàn bộ các tài liệu thông qua quá trình cùng làm với Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của ELAS. Nhóm tư vấn Công ty Tư vấn Quản lý OCD sẽ đóng vai trò hướng dẫn phương pháp, gợi ý xây dựng các chỉ tiêu KPI, cung cấp thông tin, cùng thảo luận đưa ra các phương án để giúp cho cán bộ công ty trong quá trình làm ra kết quả cụ thể sẽ nắm bắt được phương pháp xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI, hệ thống lương. Bằng cách đó, các bộ quản lý sẽ phát triển được năng lực xây dựng và sử dụng các hệ thống chỉ tiêu KPI và hệ thống lương để có thể chủ động điều chỉnh khi được triển khai sau này mà không phụ thuộc vào sự có mặt của tư vấn.

 

 

Chia sẻ
Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn hệ thống quản lý Dự án Tư vấn xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI và hệ thống lương 2P cho Công ty CP Thiết bị điện và hệ thống tự động hoá ELAS

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003