Tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin

Tháng 3/2013, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai giai đoạn đầu của dự án tư vấn xây dựng "Chiến lược phát triển nguồn nhân lực VIMICO giai đoạn 2013-2015" cho Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin (VIMICO). Dự án nhằm các mục tiêu sau:


- Đào tạo nguồn nhân lực để xây dựng có được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhân viên và công nhân có phẩm chất, đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định và bền vững của Tổng công ty;
- Xây dựng “Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty”, để làm cơ sở thực hiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực từng năm, từng giai đoạn, từng cấp quản lý, từng nghề nhân viên và công nhân. Phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty;
- Đảm bảo có được đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, nhân viên và công nhân đáp ứng yêu cầu “Bộ tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ” và “Bộ tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật” của Tổng công ty.

OCD áp dụng phương pháp tư vấn quá trình, nghĩa là thực hiện quá trình tư vấn xây dựng chiến lược phát triển và đào tạo nguồn nhân lực tại VIMICO thông qua quá trình cùng làm với các cán bộ lãnh đạo, thành viên Ban chỉ đạo của VIMICO và cán bộ chủ chốt của Công ty mẹ và 5 đơn vị thành viên.

Chia sẻ
Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn hệ thống quản lý Tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003