Tư vấn hệ thống quản lý

Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Bắc Sơn

Năm 2009, nhóm tư vấn OCD tiến hành dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Thuốc lá Bắc Sơn. Dự kiến, hệ thống lương mới cho Công ty Thuốc lá Bắc sơn sẽ được hoàn thành và đưa vào áp dụng từ đầu năm 2010. Dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Bắc Sơn là một trong nhiều dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương mà OCD thực hiện cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt nam và các công ty thành viên, với mục tiêu cải cách hệ thống lương để tăng cường sự khuyến khích đối với cán bộ công nhân viên Tổng Công ty, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Xem thêm: Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Bắc Sơn

Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Bến Tre

Năm 2009, nhóm tư vấn OCD tiến hành dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Thuốc lá Bến Tre. Dự kiến, hệ thống lương mới cho Công ty Thuốc lá Bến tresẽ được hoàn thành và đưa vào áp dụng từ đầu năm 2010. Dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống đãi ngộ cho Công ty Thuốc lá Bến Tre là một trong nhiều dự án tư vấn xây dựng hệ thống đãi ngộ mà OCD thực hiện cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt nam và các công ty thành viên, với mục tiêu cải cách hệ thống trả lương để tăng cường sự khuyến khích đối với cán bộ công nhân viên Tổng Công ty, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Xem thêm: Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Bến Tre

Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Đồng Tháp

Năm 2009, nhóm tư vấn OCD tiến hành dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Thuốc lá Đồng Tháp. Dự kiến, hệ thống lương mới cho Công ty Thuốc lá Đồng Tháp sẽ được hoàn thành và đưa vào áp dụng từ đầu năm 2010. Dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống đãi ngộ cho Công ty Thuốc lá Đồng Tháp là một trong nhiều dự án tư vấn xây dựng hệ thống đãi ngộ mà OCD thực hiện cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt nam và các công ty thành viên, với mục tiêu cải cách hệ thống trả lương để tăng cường sự khuyến khích đối với cán bộ công nhân viên Tổng Công ty, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Xem thêm: Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Đồng Tháp

Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Cửu long

Năm 2009, nhóm tư vấn OCD tiến hành dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Thuốc lá Cửu Long, Vĩnh Long. Dự kiến, hệ thống lương mới cho Công ty Thuốc lá Cửu Long sẽ được hoàn thành và đưa vào áp dụng từ đầu năm 2010. Dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống đãi ngộ cho Công ty Thuốc lá Cửu Long là một trong nhiều dự án tư vấn xây dựng hệ thống đãi ngộ mà OCD thực hiện cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt nam và các công ty thành viên, với mục tiêu cải cách hệ thống trả lương để tăng cường sự khuyến khích đối với cán bộ công nhân viên Tổng Công ty, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Xem thêm: Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Cửu long

Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Long An

Năm 2009, nhóm tư vấn OCD tiến hành dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Thuốc lá Long An. Dự kiến, hệ thống lương mới cho Công ty Thuốc lá Long An sẽ được hoàn thành và đưa vào áp dụng từ đầu năm 2010. Dự án Tư vấn Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Long An là một trong nhiều dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương mà OCD thực hiện cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt nam và các công ty thành viên, với mục tiêu cải cách hệ thống trả lương để tăng cường sự khuyến khích đối với cán bộ công nhân viên Tổng Công ty, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Xem thêm: Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Long An

Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty XNK Thuốc lá

Năm 2008, nhóm tư vấn OCD tiến hành dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty XNK Thuốc lá. Dự kiến, hệ thống lương mới cho Công ty XNK Thuốc lá sẽ được hoàn thành và đưa vào áp dụng từ đầu năm 2010. Dự án Tư vấn Xây dựng hệ thống lương cho Công ty XNK Thuốc lá là một trong nhiều dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương mà OCD thực hiện cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt nam và các công ty thành viên, với mục tiêu cải cách hệ thống lương để tăng cường sự khuyến khích đối với cán bộ công nhân viên Tổng Công ty, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Xem thêm: Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty XNK Thuốc lá

Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá

Năm 2009, nhóm tư vấn OCD tiến hành dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty TNHH MTV Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá. Dự kiến, hệ thống lương mới cho Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá sẽ được hoàn thành và đưa vào áp dụng từ đầu năm 2010. Dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương cho Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá là một trong nhiều dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương mà OCD thực hiện cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt nam và các công ty thành viên, với mục tiêu cải cách hệ thống lương để tăng cường sự khuyến khích đối với cán bộ công nhân viên Tổng Công ty, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Xem thêm: Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá

Tư vấn đánh giá, thiết kế mô hình kinh doanh và thành lập doanh nghiệp gà xương đen cho nhóm nông dân tại Quản Bạ, Hà Giang

Dự án tư vấn đánh giá, đào tạo và thành lập doanh nghiệp gà xương đen cho nhóm nông dân tại Quản Bạ, Hà Giang trong khuôn khổ Dự án do Caritas Switzerland hỗ trợ.

Xem thêm: Tư vấn đánh giá, thiết kế mô hình kinh doanh và thành lập doanh nghiệp gà xương đen cho nhóm nông...

Tư vấn Lập kế hoạch Phát triển Kinh tế trong khuôn khổ dự án Phát triển Đô thị Nam định do SDC hỗ trợ (NDUDP)

Tư vấn OCD là Chuyên gia Lập kế hoạch Phát triển Kinh tế trong khuôn khổ dự án Phát triển Đô thị Nam định do SDC hỗ trợ (NDUDP) năm 2000-2003 (Giai đoạn II) và 2003-2006 (Giai đoạn III);

Xem thêm: Tư vấn Lập kế hoạch Phát triển Kinh tế trong khuôn khổ dự án Phát triển Đô thị Nam định do SDC hỗ...

Tư vấn thúc đẩy sự tham gia của các bên vào quá trình Soạn thảo Luật Bình đẳng giới của Việt Nam

Tư vấn OCD hỗ trợ thúc đẩy sự tham gia của các bên vào quá trình Soạn thảo Luật Bình đẳng giới của Việt Nam, triển khai tham vấn ý kiến các bên về dự thảo Luật Binh đẳng giới và thúc đẩy quá trình thiết kế tài liệu và tuyên truyền cho Luật Bình đẳng giới (tháng 8, 2006-tháng 7, 2007). Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn tháng 10, 2006. Dự án này do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Xem thêm: Tư vấn thúc đẩy sự tham gia của các bên vào quá trình Soạn thảo Luật Bình đẳng giới của Việt Nam

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn hệ thống quản lý

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003