Tư vấn hệ thống quản lý

Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho AMG

Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho Công ty TNHH Á MỸ GIA (AMG) hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm nuớc tẩy rửa gia dụng. Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống quản trị nhân sự để từng bước chuẩn hóa các hoạt động quản lý của công ty, tạo điều kiện cho công ty phát triển và kêu gọi đầu tư của các nhà đầu tư mới.

Xem thêm: Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho AMG

Tư vấn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ngành dược phẩm, thực phẩm và thủy sản Cămpuchia.

Từ năm 2006-2008, Chuyên gia tư vấn An toàn Vệ sinh Thực phẩm của OCD đã tham gia các nhóm tư vấn quốc tế (EU, DFID-DANIDA, FAO) cho một số Dự án tư vấn “ Nâng cao năng lực cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền” của Campuchia về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và thực hiện kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, GMP cho ngành dược và mỹ phẩm; đồng thời tư vấn giúp cac doanh nghiệp sản xuất chế biến dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thủy sản về quản lý chất lượng và quản lý sản xuất.

Xem thêm: Tư vấn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ngành dược phẩm, thực phẩm và thủy sản Cămpuchia.

Tư vấn OCD thực hiện dự án tư vấn cho ngành thủy sản Myanmar

Năm 2009, bà Huỳnh Lê Tâm, Chuyên gia tư vấn An toàn Vệ sinh Thực phẩm của OCD đã tham gia nhóm tư vấn quốc tế Dự án tư vấn “Hỗ trợ cho Tổng Cục Thủy sản Myanmar (Inspection Division and Laboratories Division of Myanmar Department of Fisheries) và 18 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (Myanmar Fisheries Producers and Exporters Association – MPEA) đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang thị trường EU”.

Xem thêm: Tư vấn OCD thực hiện dự án tư vấn cho ngành thủy sản Myanmar

OCD tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Công ty Cổ phần LICOGI 13

Tư vấnTái cơ cấu tổ chức và xây dựng Quy chế tiền lương mới cho Khối văn phòng cho Công ty LICOGI 13 (www.licogi13.com.vn). Hiện tại, LICOGI 13 đang củng cố hệ thống quản trị nội bộ của mình theo hướng chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa, phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn của tổng công ty. Một trong những hệ thống quản trị được cải cách sớm nhất là chính sách quản lý kết quả và đãi ngộ phù hợp với mức độ đóng góp của các đơn vị và cá nhân vào thành tích chung của tổng công ty đáp ứng yêu cầu kích thích năng suất lao động và duy trì nhân sự có năng lực cho doanh nghiệp (Lương 3P). Mục tiêu cụ thể của việc cải cách này là (i) Thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty cho phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo; (ii) Tạo ra mặt bằng thu nhập có tính cạnh tranh trong cả công ty và so với thị trường để thu hút và giữ cán bộ có năng lực.

Xem thêm: OCD tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Công ty Cổ phần LICOGI 13

Tư vấn hệ thống đãi ngộ cho Công ty Thuốc lá Thanh Hóa

Tháng 12/2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn xây dựng hệ thống đãi ngộ cho Công ty Thuốc lá Thanh Hóa. Đây là dự án tư vấn lương được bắt đầu từ tháng 5/2009 và kéo dài đến hết tháng 11/2009. Hệ thống lương mới của Công ty Thuốc lá Thanh hóa đượcáp dụng từđầu năm 2010.

Xem thêm: Tư vấn hệ thống đãi ngộ cho Công ty Thuốc lá Thanh Hóa

Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Công ty Nhựa Tân Phú

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương cho Công ty CP Nhựa Tân Phú (www.tanphuplastic.com)(2010). Mục tiêu của dự ánlà xây dựng Quy chế trả lương phù hợp với đặc thù quản lý của Công ty theo định hướng thị trường. Mục tiêu cụ thể bao gồm (i) Đánh giá thực trạng hệ thống trả lương của Công ty; (ii) Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá và tính toán phù hợp với hình thức trả lương theo chức danh, năng lực và kết quả công việc (3P); (iii) Xây dựng các tiêu chí đánh giá cá nhân để xây dựng phương án chuyển đổi sang hệ thống mới và thực hiện hệ thống sau này; (iv) Xây dựng quy chế trả lương mới.

Tư vấn quản lý: tái cơ cấu và hệ thống lương cho Viễn thông Hải phòng

altTừ tháng 5/2010, nhóm tư vấn của OCD bắt đầu tiến hành dự án tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống đãi ngộ cho Công ty Viễn thông Hải phòng. Dự kiến, cơ cấu tổ chức và hệ thống lương mới cho Công ty Viễn thông Hải phòng sẽ được hoàn thành và đưa vào áp dụng từ Quý 2 năm 2011. Dự án bao gồm việc đánh giá tổ chức, khảo sát ý kiến nhân viên, chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa chức năng, chức danh, xây dựng hệ thống thang bảng lương và hướng dẫn lập mục tiêu KPI của Viễn thông Hải phòng gồm các phòng, ban chức năng và các đơn vị thành viên như Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm Viễn thông 1, 2, 3, và Trung tâm Tin học.

Xem thêm: Tư vấn quản lý: tái cơ cấu và hệ thống lương cho Viễn thông Hải phòng

Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho LICOGI13

Tư vấnTái cơ cấu tổ chức và xây dựng Quy chế tiền lương mới cho Khối văn phòng cho Công ty LICOGI 13 (www.licogi13.com.vn). Hiện tại, LICOGI 13 đang củng cố hệ thống quản trị nội bộ của mình theo hướng chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa, phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn của tổng công ty. Một trong những hệ thống quản trị được cải cách sớm nhất là chính sách quản lý kết quả và đãi ngộ phù hợp với mức độ đóng góp của các đơn vị và cá nhân vào thành tích chung của tổng công ty đáp ứng yêu cầu kích thích năng suất lao động và duy trì nhân sự có năng lực cho doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể của việc cải cách này là (i) Thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty cho phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo; (ii) Tạo ra mặt bằng thu nhập có tính cạnh tranh trong cả công ty và so với thị trường để thu hút và giữ cán bộ có năng lực.

 

 

Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá An Giang

Năm 2009, nhóm tư vấn OCD tiến hành dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Thuốc lá An Giang. Dự kiến, hệ thống lương mới cho Công ty Thuốc lá An Giang sẽ được hoàn thành và đưa vào áp dụng từ đầu năm 2010. Dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống đãi ngộ cho Công ty Thuốc lá Bến Tre là một trong nhiều dự án tư vấn xây dựng hệ thống đãi ngộ mà OCD thực hiện cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt nam và các công ty thành viên, với mục tiêu cải cách hệ thống trả lương để tăng cường sự khuyến khích đối với cán bộ công nhân viên Tổng Công ty, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Xem thêm: Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá An Giang

Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Hải Phòng

Năm 2009, nhóm tư vấn OCD tiến hành dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Thuốc lá Hải phòng. Dự kiến, hệ thống lương mới cho Công ty Thuốc lá Hải Phòng sẽ được hoàn thành và đưa vào áp dụng từ đầu năm 2010. Dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Hải Phòng là một trong nhiều dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương mà OCD thực hiện cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt nam và các công ty thành viên, với mục tiêu cải cách hệ thống lương để tăng cường sự khuyến khích đối với cán bộ công nhân viên Tổng Công ty, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Xem thêm: Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Thuốc lá Hải Phòng

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn hệ thống quản lý

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003