Tư vấn hệ thống quản lý

Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Hanel Trading

alt

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Hanel (Hanel Trading, 2011). Dự án nhằm mục tiêu: (i) Rà soát chức năng của các bộ phận thuộc văn phòng Hanel Trading; (ii) Chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các phòng, ban, chuẩn hóa hệ thống chức danh và mô tả công việc; (iii) Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực cán bộ nhân viên; (iv) Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc;   (v) Xây dựng hệ thống lương, quy chế lương, thưởng và các phúc lợi khác.

 

Xem thêm: Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Hanel Trading

Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Công ty TNHH Phong Nam (FOLIN)

Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty TNHH Phong Nam (FOLIN, 2011) một công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết kế, chế tạo khuôn mẫu cho các sản phẩm nhựa, kim loại và sản xuất các sản phẩm nhựa trong ngành công nghiệp. Dự án nhằm xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, bao gồm: (i) Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh; (ii) Xây dựng hệ thống lương chú trọng vào năng lực và kết quả công việc theo KPI.

Xem thêm: Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Công ty TNHH Phong Nam (FOLIN)

Tư vấn khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ cho PVR

altTháng 7 năm 2011, tư vấn OCD đang thực hiện dự án Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ dựa trên việc rà soát tầm nhìn, chiến lược và cơ cấu tổ chức của PVCR- Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt nam (www.pvr.vn).Mục tiêu của dự án bao gồm (i) rà soát tầm nhìn, chiến lược của công ty; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức danh; (iii) Rà soát và chuẩn hóa hệ thống mô tả công việc; (iv) Xây dựng khung năng lực cốt lõi và quy chế đánh giá năng lực; (v) Xây dựng hồ sơ năng lực cho các vị trí và cấp bậc công việc; (vi) Lập hồ sơ năng lực cá nhân; (vii) Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá năng lực.

Xem thêm: Tư vấn khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ cho PVR

Tư vấn quản lý cho Công ty CP CN Kim Bình

altTháng 7/2011, Công ty CP Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD) đã ký hợp đồng tư vấn cho Công ty CP Công nghiệp Kim Bình (KBI). Dự án được ký kết với muc tiêu hỗ trợ KBI trong việc xây dựng quy trình tổng thể, rà soát hệ thống hóa và điều chỉnh các quy trình con, chuẩn hóa hệ thống chức danh và chức năng, xây dựng bản đồ chiến lược và hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả.

Xem thêm: Tư vấn quản lý cho Công ty CP CN Kim Bình

Tư vấn hệ thống lương cho Công ty CP Thương Mại Hiệp Hương

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương cho Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Hương (2011) với các mục tiệu; (i) Rà soát nhằm chuẩn hóa hệ thống chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các ban, phòng của Hiệp Hương; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức danh và chuẩn hóa bộ mô tả công việc cho các chức danh; (iii) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho cấp bộ phận và vị trí công việc (dựa vào hệ thống chỉ số hoạt động cơ bản – KPI) sử dụng phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC); (iv) Xây dựng chính sách trả lương thưởng và các cấu phần thu nhập liên quan.

Xem thêm: Tư vấn hệ thống lương cho Công ty CP Thương Mại Hiệp Hương

Tư vấn quản lý và tái cơ cấu cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI

altNăm 2011, tư vấn cho Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) (www.pti.com.vn) tái cơ cấu và xây dựng tổng thể hệ thống quản trị nguồn nhân lực nhằm giúp PTItrở thành doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ với hệ thống phân phối lớn nhất thị trường, duy trì vị trí top 3 các DNBH Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận/vốn cao nhất thị trường BH phi nhân thọ. Các mục tiêu chính của dự án bao gồm (i) Rà soát, đánh giá sự phù hợp của cơ cấu tổ chức với chiến lược; (ii) Chuẩn hóa cơ cấu chức; (iii) Xây dựng hệ thống chức danh và mô tả công việc cho các chức danh của PTI; (iv) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể trong đó có hệ thống lương; (v) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc sử dụng phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC); (vi) Xây dựng chính sách và quy trình tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch cán bộ.

Xem thêm: Tư vấn quản lý và tái cơ cấu cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI

Tư vấn chiến lược và hệ thống lương cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô

Tháng 5/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD) khởi động dự án tư vấn Xây dựng Chiến lược và Hệ thống quản lý nhân sự. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng chiến lược phát triển, rà soát và tư vấn hoàn thiện lại hệ thống chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Ban trong công ty và , xây dựng lại hệ thống lương, thưởng, phúc lợi gắn liền với hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo mục tiêu.

Xem thêm: Tư vấn chiến lược và hệ thống lương cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô

Tư vấn tăng cường Năng lực quản trị Nhân sự và Xây dựng Hệ thống Thông tin Quản trị Nhân sự (HRIS) cho VICOSTONE (2011)

Tư vấn tăng cường Năng lực quản trị Nhân sự và Xây dựng Hệ thống Thông tin Quản trị Nhân sự (HRIS) cho Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex - VICOSTONE (2011) (www.vicostone.vn). Mục tiêu tổng thể của dự án là xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc gắn kết với phần mềm SAP mà công ty đang áp dụng.Mục tiêu cụ thể của dự án là (i) Đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung của VICOSTONE; (ii) Xây dựng hệ thống và quy trình quản trị nhân sự tại VICOSTONE; (iii) Xây dựng luồng công việc quản trị nhân sự và các biểu mẫu phục vụ triển khai phần mềm quản trị nhân sự tại VICOSTONE.

 

Xem thêm: Tư vấn tăng cường Năng lực quản trị Nhân sự và Xây dựng Hệ thống Thông tin Quản trị Nhân sự...

Tư vấn quản lý: tái cơ cấu cho Công ty Thực phẩm Hữu nghị

Tháng 3/2011, Công ty Thực phẩm Hữu nghị (HuuNghiFood) đã ký hợp đồng tư vấn với OCD – một công ty tư vấn quản lý trong nước có uy tín và bề dày kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp Việt nam để xây dựng hệ thống quản lý nhằm phục vụ mục tiêu đáp ứng tốc độ tăng trưởng cao và tạo ra sự phát triển bền vững của HuuNghiFood trên thị trường.

Xem thêm: Tư vấn quản lý: tái cơ cấu cho Công ty Thực phẩm Hữu nghị

Tư vấn quản lý cho VEGA CORP

Ngày 25/10/2010, Công ty Cổ phần Bạch Minh (VEGA CORP) và đơn vị tư vấn - Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức OCD đã khởi động dự án Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự chuyên nghiệp tại VEGA CORP với sự tư vấn của OCD.     

Xem thêm: Tư vấn quản lý cho VEGA CORP

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn hệ thống quản lý

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003