Tư vấn hệ thống quản lý

Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương cho SAMEFICO

Tư vấn Xây dựng Hệ thống quản trị nhân sự cho Công ty TNHH Thủy hải sản Sài Gòn – MeKong (SAMEFICO, Trà Vinh, 2012). Đây là dự án tư vấn trong khuôn khổ chương trình Đổi mới quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp thủy sản của VASEP. Mục tiêu dự án nhằm chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống lương đáp ứng nhu cầu quản lý của hai Công ty, gồm: (i) Rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức danh, mô tả công việc cho các chức danh các phòng ban; (iii) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho cấp bộ phận và chức danh công việc; (iv) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể, bao gồm hệ thống lương (cố định, biến đổi), thưởng và các phúc lợi khác.

Xem thêm: Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương cho SAMEFICO

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng Hệ thống lương cho PECC3

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3, 10/2012). Dự án được chia thành nhiều giai đoạn, gồm: (i) Nghiên cứu thực trạng công ty, Xây dựng cơ cấu tổ chức; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức năng, chức danh; (iii) Xây dựng chính sách và hệ thống lương; (iv) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả theo BSC; (v) Triển khai thực hiện.

Xem thêm: Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng Hệ thống lương cho PECC3

Đào tạo Chiến lược và Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho Hùng Thắng

Đào tạo Chiến lược và Tư vấn Xây dựng Hệ thống Bảng điểm cân bằng và hệ thống lương cho Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng (09/2012). Mục tiêu chính của dự án là chuẩn hóa hệ thống quản trị nhân sự, xây dựng hệ thống trả lương đáp ứng nhu cầu quản lý của công ty. Mục tiêu cụ thể của dự án là: (i) Nghiên cứu thực trạng công ty và đào tạo chiến lược; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức năng, chức danh; (iii) Xây dựng hệ thống đãi ngộ (phân phối thu nhập); (iv) Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả theo BSC; (v) Xây dựng từ điển năng lực.

Xem thêm: Đào tạo Chiến lược và Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho Hùng Thắng

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Hồng Ký

Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH SX-TM Cơ khí Hồng Ký (TP. HCM, 2012), một đơn vị sản xuất máy hàn, động cơ điện, máy khoan và máy chế biến gỗ chuyên nghiệp có quy mô lớn tại TP Hồ Chí Minh. Dự án nhằm: (i) Rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các ban, phòng; (ii) Rà soát lại hệ thống chức danh, mô tả công việc cho các chức danh của Hồng Ký và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với mục tiêu xây dựng hệ thống lương thưởng, đánh giá hệ số công việc; (iii) Xây dựng được bộ từ điển năng lực cho các vị trí; (iv) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho cấp bộ phận và chức danh công việc; (v) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể, bao gồm cả lương (cố định, biến đổi), thưởng, và các phúc lợi khác.

Xem thêm: Tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Hồng Ký

Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc cho GAPIT

Tháng 6.2012, Công ty OCD và Công ty CP Truyền thông GAPIT đã chính thức khép lại dự án tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá  công việc. Dự án diễn ra từ tháng 3/2012 đến hết nửa đầu tháng 6/2012 đã đạt được những kết quả đầu ra mong muốn như sau:

Xem thêm: Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc cho GAPIT

Tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty Xây dựng và KD Địa ốc Hòa Bình (HBC)

 

Tư vấn xây dựng Hệ thống lương 3Ps cho Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC, TP. HCM, 2012) – một trong những công ty xây dựng và bất động sản hàng đầu Việt Nam. Mục tiêu của dự án nhằm: (i) Xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức; (ii) Rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các ban, phòng của HBC; (iii) Xây dựng hệ thống chức danh và mô tả công việc cho các chức danh của HBC với mô hình cơ cấu mới; (iv) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể, bao gồm cả lương (cố định, biến đổi), thưởng và các phúc lợi khác; (v) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho cấp bộ phận và chức danh công việc.

 

 

Xem thêm: Tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty Xây dựng và KD Địa ốc Hòa Bình (HBC)

Tư vấn quản lý: Khởi động dự án tư vấn hệ thống lương cho HBC

alt

Ngày 8/2/2012, song song với việc đưa Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động (http://ocd.vn/index.php/vi/news/ocdnews/615-ocd-vpdd-hcm), OCD chính thức khởi động Dự án Tư vấn hệ thống lương cho Tập đoàn Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình, một trong những công ty xây dựng tư nhân hàng đầu Việt nam. Tham dự lễ khởi động về phía Hòa Bình có đông đủ đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các trưởng phòng, ban, giám đốc các dự án. Về phía OCD có đại diện Ban Giám đốc, Tư vấn trưởng và các tư vấn thực hiện dự án.

Xem thêm: Tư vấn quản lý: Khởi động dự án tư vấn hệ thống lương cho HBC

Tư vấn quản lý: OCD trình bày báo cáo Phân tích tổ chức cho EDC-HD

Sáng 12/1/2012, nhóm tư vấn của OCD đã trình bày Báo cáo Đánh giá Tổ chức cho Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Sắc ký Hải Đăng (EDC-HD) tại TP Hồ Chí Minh. Báo cáo tư vấn đã trình bày đánh giá về công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, xây dựng và triển khai chiến lược, marketing và kinh doanh, hệ thống quản lý cũng như năng lực quản lý của EDC-HD. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của EDC-HD đã đánh giá cao những kết quả phân tích của báo cáo cũng như những đề xuất thay đổi mà nhóm tư vấn đưa ra.

Đây là một hoạt động trong chuỗi hoạt động tăng cường năng lực quản lý cho EDC-HD trong khuôn khổ dự án Xây dựng Hệ thống Truy xuất Nguồn gốc Điện tử (ET&T) của EDC-HD do GCF tài trợ. Cũng trong khuôn khổ hoạt động này, tư vấn OCD còn thực hiện chương trình đào tạo Nâng cao Năng lực Quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung của EDC-HD.

Tư vấn quản lý: OCD và VNPT Hải phòng tổng kết dự án tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương

alt

Ngày 26/12/2011, OCD và VNPT Hải Phòng tiến hành cuộc họp tổng kết dự án tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống đãi ngộ. Dự kiến, cơ cấu tổ chức và hệ thống lương mới cho Công ty Viễn thông Hải phòng chính thức đưa vào áp dụng từ Quý 1 năm 2012. Dự án bao gồm việc chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa chức năng, chức danh, xây dựng hệ thống thang bảng lương và hướng dẫn lập mục tiêu KPI của Viễn thông Hải phòng gồm các phòng, ban chức năng và các đơn vị thành viên như Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm Viễn thông 1, 2, 3, và Trung tâm Tin học.

 

Xem thêm: Tư vấn quản lý: OCD và VNPT Hải phòng tổng kết dự án tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương

Tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Việt nam Wacoal

alt

Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương cho Công ty TNHH Việt Nam WACOAL (Biên Hòa, 2011) - công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản chuyên sản xuất đồ lót, phụ kiện đồ lót và quần áo bơi, thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối. Mục tiêu chính của dự án là chuẩn hóa hệ thống quản lý nhân sự và hệ thống lương để phục vụ cho xu hướng phát triển mạnh mẽ về mặt kinh doanh, đồng thời tạo động lực tốt hơn cho người lao động. Các mục tiêu cụ thể bao gồm: (i) Rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các phòng ban; (ii) Xây dựng hệ thống chức danh và mô tả công việc cho các chức danh; (iii) Hệ thống đãi ngộ và hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.

Xem thêm: Tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Việt nam Wacoal

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn hệ thống quản lý

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003