Tư vấn hệ thống quản lý

Tư vấn Cải tiến chính sách tiền lương theo phương pháp 3P cho PVFCCo

Năm 2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD tiếp tục triển khai dự án Tư vấn Cải tiến chính sách tiền lương theo phương pháp 3P cho  Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam. Dự án được khởi động vào đầu tháng 2/2014.

 

Xem thêm: Tư vấn Cải tiến chính sách tiền lương theo phương pháp 3P cho PVFCCo

Phân tích hệ thống cho Laurenton Diamonds Vietnam

Tháng 8/2013, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án Phân tích Hệ thống phục vụ việc thiết kế phần mềm nhân sự cho Laurenton Diamonds Vietnam (LDV), công ty TNHH 100% vốn nước ngoài tại Hải Dương, chuyên chế tác kim cương thuộc hệ thống Laurenton Diamonds. Trong dự án này, tư vấn OCD thực hiện việc phân tích quy trình công việc của các mảng việc nhân sự chính của LDV, cũng như xây dựng hệ thống biểu mẫu nhân sự; từ đó, xác định yêu cầu người dùng cho phần mềm nhân sự của LDV và khuyến nghị việc lựa chọn phần mềm nhân sự.

Tư vấn Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc (KPIs) cho PVFCCo

Tư vấn Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc (KPIs) cho Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, TP. HCM, 1/2013). Mục tiêu của dự án nhằm góp phần làm củng cố hệ thống quản lý của công ty, làm nền tảng cho việc cải cách hệ thống lương. Dự án bao gồm 2 giai đoạn: (1) Tư vấn Xây dựng hệ thống BSC – KPIs cho khối Văn phòng Tổng công ty; (2) Tư vấn và góp ý cho quá trình xây dựng KPI tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Mục tiêu cụ thể của dự án gồm: (i) Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, (ii) Xây dựng dự án KPIs, (iii) Phát động chương trình KPIs, (iv) Xác định các yếu tố then chốt (KSF), (v) Xây dựng chỉ số KPI cấp cán bộ quản lý, (vi) Lực chọn KRI và các chỉ số hiệu suất khác của các cấp độ còn lại của doanh nghiệp, (v) Tiêu chuẩn hóa hệ thống đo lường hiệu suất, (vi) Áp dụng và cải tiến hệ thống đo lường hiệu suất.

Xem thêm: Tư vấn Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc (KPIs) cho PVFCCo

Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC) cho VNPT Global

Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC) cho Công ty CP Đầu tư Quốc tế (VNPT Global, 5/2013). Mục tiêu cụ thể của dự án là: (i) Khảo sát và chuẩn hóa cơ cấu tổ chức hệ thống chức năng, chức danh với các hoạt động như Khảo sát và khởi động dự án, Xây dựng ma trận chức năng công ty, Hoàn thiện mô tả công việc; (ii) Xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả doanh nghiệp theo phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC) gồm các hoạt động: Xây dựng BSC công ty, Xây dựng KPI bộ phận, Xây dựng KPI cá nhân và quy chế đánh giá.

Đào tạo chiến lược và Tư vấn hệ thống quản lý cho ECOBA

Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý và chính sách trả lương cho Công ty CP LIDECO 3 (ECOBA, 1/2013). Dự án bao gồm 2 giai đoạn: (1) Đào tạo về Xây dựng chiến lược nhằm trang bị cho cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung của công ty phương pháp và công cụ xây dựng chiến lược; (2) Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý. Mục tiêu của dự án gồm: (i) Rà soát và chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, (ii) Xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả, (iii) Xây dựng chính sách lương thưởng,  (iv) Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, (v) Chuyển giao và hỗ trợ triển khai dự án.

Tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin

Tháng 3/2013, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai giai đoạn đầu của dự án tư vấn xây dựng "Chiến lược phát triển nguồn nhân lực VIMICO giai đoạn 2013-2015" cho Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin (VIMICO). Dự án nhằm các mục tiêu sau:

Xem thêm: Tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương và đánh giá nhân viên cho FOCUS

Tháng 12/2012, Công ty tư vấn OCD và Công ty TNHH Tiêu điểm đã chính thức khởi động dự án tư vấn Xây dựng hệ thống lương và Đánh giá nhân viên. Mục tiêu của dự án nhằm rà soát, chuẩn hóa các phòng ban của Focus; hệ thống chức danh, mô tả công việc; xây dựng từ điển năng lực; xây dựng hệ thống đãi ngộ và hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.

Xem thêm: Tư vấn Xây dựng hệ thống lương và đánh giá nhân viên cho FOCUS

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho NAFOODS

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho Công ty CP Thực phẩm Nghệ An (NAFoods, 12/2012). Mục tiêu tổng thể của dự án là thực hiện xây dựng mô hình quản trị chung để từ đó xác định cơ cấu mới và xây dựng chính sách lương cho NAFodds.Dự án được chia thành hai giai đoạn chính, gồm: Giai đoạn 1 – Xây dựng mô hình quản trị chung và hệ thống lương cho công ty thương mại, Giai đoạn 2 – Xây dựng cơ cấu mới, chính sách lương, quy chế quản lý nội bộ và chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp cho công ty mẹ và hai công ty con.

Xem thêm: Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho NAFOODS

OCD xây dựng Hệ thống lương 3Ps cho Công ty Kỹ thuật Tiêu điểm

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Kỹ thuật Tiêu điểm (FOCUS, TP. HCM, 2012). Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hệ thống trả lương mới đáp ứng nhu cầu quản lý của công ty. Dự án gồm các giai đoạn: (i) Nghiên cứu thực trạng công ty và rà soát chức năng; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức danh; (iii) Xây dựng hệ thống đãi ngộ (phân phối thu nhập); (iv) Xây dựng từ điển năng lực; (v) Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả.

Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương cho CuuLong SeaPro

Tư vấn Xây dựng Hệ thống quản trị nhân sự cho  Công ty CP Thủy sản Cửu Long (CuuLong SeaPro, 11/2012). Đây là dự án tư vấn trong khuôn khổ chương trình Đổi mới quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp thủy sản của VASEP. Mục tiêu dự án nhằm chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống lương đáp ứng nhu cầu quản lý của hai Công ty, gồm: (i) Rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức danh, mô tả công việc cho các chức danh các phòng ban; (iii) Xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho cấp bộ phận và chức danh công việc; (iv) Xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể, bao gồm hệ thống lương (cố định, biến đổi), thưởng và các phúc lợi khác.

Xem thêm: Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương cho CuuLong SeaPro

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn hệ thống quản lý

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003