Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu

Tư vấn chiến lược cho Tập đoàn TMS

altNăm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS , gồm 3 Công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực Xuất khẩu Lao động (TMS Hr), Đầu tư Bất Động sản (TMS Land), Đầu tư Xây dựng (TMS Construction). (www.tmsgroup.com.vn). Trong dự án này, tư vấn OCD đã hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của TMS Group từ những bước đầu tiên trong xây dựng như xác định tầm nhìn, sứ mệnh đến việc tư vấn triển khai chiến lược sử dụng Bảng điểm cân bằng (BSC).

Xem tiếp...

Tư vấn chiến lược cho PayNet

“Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Mạng thanh toán PayNet (www.paynet.vn) – doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam.

Xem tiếp...

Tư vấn xây dựng chiến lược và BSC cho Mạng thanh toán PayNet

“Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn chiến lược (xây dựng chiến lược, triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Mạng thanh toán PayNet (www.paynet.vn) – doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam.

Xem tiếp...

Tư vấn xây dựng chiến lược cho Tập đoàn TMS

Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS , gồm 3 Công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực Xuất khẩu Lao động (TMS Hr), Đầu tư Bất Động sản (TMS Land), Đầu tư Xây dựng (TMS Construction). (www.tmsgroup.com.vn). Trong dự án này, tư vấn OCD đã hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của TMS Group từ những bước đầu tiên trong xây dựng như xác định tầm nhìn, sứ mệnh đến việc tư vấn triển khai chiến lược sử dụng Bảng điểm cân bằng (BSC).  

Tư vấn xây dựng chiến lược và BSC cho Mạng thanh toán PayNet

Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn chiến lược (xây dựng chiến lược, triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng - BSC) cho Mạng thanh toán PayNet (www.paynet.vn) – doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam.

Tư vấn xây dựng chiến lược và BSC cho Công ty Cổ phần Ba An

Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Ba An - nhà cung cấp các sản phẩm bảo vệ cáp điện hàng đầu Việt nam (www.baan.vn). Trong dự án này, tư vấn OCD đã hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho độiingũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của Ba An từ những bước đầu tiên trong xây dựng như xác định tầm nhìn, sứ mệnh đến việc tư vấn triển khai chiến lược sử dụng Bảng điểm cân bằng (BSC).  

 

Tư vấn tái cấu trúc Seaprodex Đà Nẵng (2007)

Tư vấn tái cấu trúc Seaprodex Đà Nẵng (2007). Nhóm tư vấn OCD thiết kế và thúc đẩy quá trình tái cấu trúc của Seaprodex Đà Nẵng từ việc xác định tầm nhìn, xây dựng chiến lược đến xây dựng cơ cấu tổ chức sử dụng phương pháp Bảng điểm Cân bằng để quản lý kết quả hoạt động.

Xem tiếp...

Tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển tổ chức cho 4 viện nghiên cứu ngành thủy lợi

Nhóm 3 tư vấn của OCD (cùng với một chuyên gia tư vấn quốc tế) hỗ trợ bốn Viện nghiên cứu ngành thuỷ lợi xây dựng Chiến lược phát triển trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ ngành nước (WaterSPS) của Danida cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2004-2005).

Xem tiếp...

Tư vấn tái cơ cấu và hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty Cổ phần Hòa Việt (2007-2009)

Tư vấn Phát triển Tổ chức cho Công ty CP Hòa Việt, một công ty sản xuất nguyên liệu thuốc lá thuộc Vinataba (2007-2009). Chuyên gia tư vấn của OCD đã áp dụng cách tiếp cận tư vấn quá trình để cùng khách hàng phân tích đánh giá doanh nghiệp, xây dựng chiến lược hoạt động, cũng như xác định cơ cấu tổ chức và các chính sách quản lý mới phù hợp với định hướng chiến lược hoạt động. Tư vấn OCD cùng với các nhà lãnh đạo công ty phác thảo lộ trình thay đổi và hỗ trợ các nhà quản lý tiến hành những thay đổi này, thiết lập chính sách quản lý mới cũng như đánh giá kết quả và tác động của cơ cấu và chính sách quản lý mới đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tư vấn tái cấu trúc Seaprodex Đà Nẵng (2007)

Tư vấn tái cấu trúc Seaprodex Đà Nẵng (2007). Nhóm tư vấn OCD thiết kế và thúc đẩy quá trình tái cấu trúc của Seaprodex Đà Nẵng từ việc xác định tầm nhìn, xây dựng chiến lược đến xây dựng cơ cấu tổ chức sử dụng phương pháp Bảng điểm Cân bằng để quản lý kết quả hoạt động.

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003