Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu

Tư vấn Xây dựng chiến lược cho Công ty Bảo hiểm Hàng không VNI

Năm 2012, OCD thực hiện dự án tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Bảo hiểm Hàng không (VNI). Mục tiêu cụ thể của dự án là (i) Xây dựng chiến lược phát triển cho VNI đến 2017; (ii) Xây dựng bản đồ chiến lược cho công ty(iii) Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cấp công ty, bộ phận và các vị trí chủ chốt của VNI, sử dụng phương pháp quản lý theo mục tiêu dựa vào hệ thống chỉ số hoạt động cơ bản (KPI); (iv) Đào tạo tăng cường năng lực xây dựng chiến lược và quản lý kết quả công việc cho đội ngũ quản lý cấp trung, nhằm giúp họ phát triển tư duy chiến lược và sử dụng thành thạo các công cụ xây dựng và triển khai chiến lược và có khả năng điều chỉnh hệ thống một cách phù hợp nhất với những thay đổi trong thực tế kinh doanh của công ty.

Xem tiếp...

Tư vấn xây dựng chiến lược cho Vijagem

Tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển và cơ cấu tổ chức cho Công ty TNHH Đá quý Việt Nhật (VIJAGEMS, 2012). Mục tiêu tổng thể của dự án là xây dựng được chiến lược phát triển tổng thể với những mục tiêu của từng giai đoạn và kế hoạch thực hiện mục tiêu ngắn hạn, sử dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng, rà soát điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù hợp với chiến lược đã lựa chọn.

Xem tiếp...

Tư vấn xây dựng chiến lược và BSC cho Bảo hiểm Hàng không (VNI)

Tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển và hệ thống Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Công ty CP Bảo hiểm Hàng Không (VNI, 2012). Mục tiêu tổng thể của dự án này là truyền đạt tầm nhìn của công ty, xây dựng chiến lược phát triển tổng thể với những mục tiêu của từng giai đoạn và kế hoạch thực hiện mục tiêu ngắn hạn (sử dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng) có sự tham gia tích cực của các cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung.

Xem tiếp...

Tư vấn chiến lược cho VIJAGEMS

Tháng 4.2012, Công ty OCD  và Công ty TNHH Đá quý Việt Nhật (VIJAGEMS) đã chính thức khởi động dự án tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển và tái cơ cấu tổ chức. Mục tiêu tổng thể của dự án là xây dựng và truyền đạt được tầm nhìn của công ty, xây dựng chiến lược phát triển tổng thể tới 2017 với những mục tiêu của từng giai đoạn và kế hoạch thực hiện mục tiêu ngắn hạn (sử dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng) có sự tham gia tích cực của các cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung.

Xem tiếp...

Tư vấn xây dựng chiến lược và BSC cho Công ty Đá quý Việt Nhật (VIJAGEMS)

Tháng 4.2012, Công ty OCD  và Công ty TNHH Đá quý Việt Nhật (VIJAGEMS) đã chính thức khởi động dự án tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển và tái cơ cấu tổ chức. Mục tiêu tổng thể của dự án là xây dựng và truyền đạt được tầm nhìn của công ty, xây dựng chiến lược phát triển tổng thể tới 2017 với những mục tiêu của từng giai đoạn và kế hoạch thực hiện mục tiêu ngắn hạn (sử dụng phương pháp BSC - Bảng điểm cân bằng) có sự tham gia tích cực của các cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung.Công ty TNHH Đá quý Việt Nhật được thành lập từ năm 1993, có tên giao dịch là Vijagems.

Xem tiếp...

Tư vấn quản lý: xây dựng hệ thống lương cho Tập đoàn Hòa Bình

alt

Tháng 1/2012, Tập đoàn Hòa Bình (HBC), một trong những công ty xây dựng và bất động sản hàng đầu Việt nam triển khai dự án xây dựng hệ thống lương với sự tư vấn của OCD, một công ty tư vấn quản lý nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án tư vấn hệ thống lương cho các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản. Dự án nhằm rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của các ban, phòng của HBC; xây dựng hệ thống chức danh và mô tả công việc cho các chức danh của HBC; xây dựng hệ thống lương tổng thể, bao gồm cả lương (cố định, biến đổi), thưởng, và các phúc lợi khác; và xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho cấp bộ phận và chức danh công việc.

Xem tiếp...

Tư vấn quản lý: Xây dựng hệ thống lương cho Công ty TNHH Phong Nam (FOLIN)

altTháng 9/2011 OCD ký hợp đồng tư vấn hệ thống lương cho Công ty TNHH Phong Nam. Dự án nhằm rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức và phân bổ chức năng các bộ phận thuộc công ty; chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ quyền hạn; xây dựng hệ thống chức danh, hệ thống đánh giá năng lực và hệ thống lương.

Xem tiếp...

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ đô

Tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển và hệ thống Quản lý nhân sự cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô (Thudo JSC, 2011) - một trong những doanh nghiệp năng động về đầu tư xây dựng các dự án bất động sản và các dự án phục vụ dân sinh và cộng đồng xã hội. Dự án chia thành 2 giai đoạn. Mục tiêu của giai đoạn 1 là truyền đạt được tầm nhìn của công ty, xây dựng được chiến lược phát triển tổng thể, mục tiêu của từng giai đoạn và kế hoạch thực hiện mục tiêu ngắn hạn (sử dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng) có sự tham gia tích cực của các cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung.

Xem tiếp...

Tư vấn tái cơ cấu cho HuuNghi Foods

Tư vấn tái cơ cấu cho Công ty CP Thực phẩm Hữu nghị (2010) (www.huunghifood.com.vn) với mục tiêu cụ thể như sau: (i)Xây dựng mô hình quản lý cho HUUNGHIFOOD; (ii) Rà soát và điều chỉnh (khi cần thiết) một số quy trình kinh doanh cơ bản và quy trình phụ trợ; (iii) Chuẩn hóa hệ thống chức năng các bộ phận và hệ thống chức danh; (iv) Tăng cường năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý cấp trung, nhằm giúp họ sử dụng thành thạo và có khả năng điều chỉnh các hệ thống chức danh và các yêu cầu năng lực cũng như kết quả tương ứng với nhiệm vụ của từng chức danh.

Xem tiếp...

Tư vấn tái cơ cấu cho HuuNghi Foods

Tư vấn tái cơ cấu cho Công ty CP Thực phẩm Hữu nghị (2010) (www.huunghifood.com.vn) với mục tiêu cụ thể như sau: (i)Xây dựng mô hình quản lý cho HUUNGHIFOOD; (ii) Rà soát và điều chỉnh (khi cần thiết) một số quy trình kinh doanh cơ bản và quy trình phụ trợ; (iii) Chuẩn hóa hệ thống chức năng các bộ phận và hệ thống chức danh; (iv) Tăng cường năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý cấp trung, nhằm giúp họ sử dụng thành thạo và có khả năng điều chỉnh các hệ thống chức danh và các yêu cầu năng lực cũng như kết quả tương ứng với nhiệm vụ của từng chức danh.

 

Xem tiếp...

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003