Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu

Tư vấn chiến lược cho SOHACO Group

Tháng 6/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký hợp đồng tư vấn chiến lược cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO. Mục tiêu tổng thể của dự án này là nghiên cứu thị trường, xây dựng được chiến lược phát triển tổng thể và chiến lược nhân sự của SOHACO Group và các công ty thành viên tới năm 2020 bao gồm xây dựng văn bản chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh của công ty, các sáng kiến chiến lược và mục tiêu, kế hoạch thực hiện ngắn hạn (sử dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng), xây dựng chiến lược nhân sự trên cơ sở rà soát và sắp xếp lại cơ cấu, chức năng, có sự tham gia tích cực của các cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp SOHACO củng cố được nội lực và tăng trưởng mạnh, bên vững trong thời gian tới.

Xem tiếp...

Dự án Rà soát chiến lược cho Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam (Vicem) và Xây dựng chiến lược cho 7 công ty thành viên

Tháng 3/2014, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem)Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã khởi động dự án "Xây dựng chiến lược phát triển bền vững từ nay đến năm 2025 và định hướng phát triển trong những năm tiếp theo".

Xem tiếp...

Tư vấn chiến lược phát triển Cảng Vũng Áng

Tháng 8-2013, OCD triển khai dự án Tư vấn chiến lược cho Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào. Đây là cấu phần trong phạm vi gói thầu "Tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển Cảng Vũng Áng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và Tư vấn đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Cảng Vũng Áng của Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào do liên danh nhà thầu TEDIPORT - OCD thực hiện. Đối tác của OCD trong dự án này là Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cảng - Đường thủy TEDIPORT, một đơn vị có uy tín trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và khai thác cảng và đường thủy.

 

Xem tiếp...

Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Thuận An (Tafishco)

Tư vấn Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty TNHH Thuận An (Tafishco, 8/2013). Mục tiêu tổng thể của dự án này là truyền đạt tầm nhìn của công ty, xây dựng chiến lược kinh doanh, các mục tiêu dài hạn mục tiêu từng giai đoạn, và kế hoạch thực hiện mục tiêu ngắn hạn (sử dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng) có sự tham gia tích cực của các cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung.

Xem tiếp...

Tư vấn quản lý: Đánh giá chiến lược Tập đoàn TMS sau 1 năm thực hiện

Tiếp theo dự án Tư vấn Xây dựng chiến lược và BSC cho tập đoàn TMS (năm 2009), tháng 8-10/2010, nhóm tư vấn chiến lược của OCD tiếp tục tư vấn rà soát, cập nhật chiến lược và hệ thống bảng điểm cân bằng của TMS và các công ty con.Năm 2009, nhóm tư vấn của OCD đã hoàn thành dự án tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS , gồm 3 Công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực Xuất khẩu Lao động (TMS Hr), Đầu tư Bất Động sản (TMS Land), Đầu tư Xây dựng (TMS Construction (www.tmsgroup.com.vn).

Xem tiếp...

Tư vấn Xây dựng chiến lược kinh doanh và Hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty CP Nam Dược

Tư vấn Xây dựng chiến lược kinh doanh và Hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty CP Nam Dược (5/2013). Dự án được chia làm hai giai đoạn bao gồm xây dựng chiến lược phát triển tổng thể tới 2020, với hệ thống chỉ tiêu thực hiện theo phương pháp bảng điểm cân bằng và xây dựng hệ thống lương. Các mục tiêu cụ thể bao gồm: xây dựng chiến lược kinh doanh; rà soát đánh giá và chuẩn hóa chức năng nhiệm vụ; xây dựng hệ thống chức danh, lập hệ thống khung bậc lương chức danh, xây dựng chính sách đãi ngộ và bảng tính minh họa, xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân viên.

Đào tạo chiến lược và Tư vấn hệ thống quản lý cho ECOBA

Đào tạo chiến lược và Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý và chính sách trả lương cho Công ty CP LIDECO 3 (ECOBA, 1/2013). Dự án bao gồm 2 giai đoạn: (1) Đào tạo về Xây dựng chiến lược nhằm trang bị cho cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung của công ty phương pháp và công cụ xây dựng chiến lược; (2) Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý. Mục tiêu của dự án gồm: (i) Rà soát và chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, (ii) Xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả, (iii) Xây dựng chính sách lương thưởng,  (iv) Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, (v) Chuyển giao và hỗ trợ triển khai dự án.

Xem tiếp...

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho NAFOODS

Cuối tháng 12/2012, Công ty tư vấn OCD khởi động dự án Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho Công ty CP Thực phẩm Nghệ An (NAFOODS). Mục tiêu tổng thể của dự án này là thực hiện Xây dựng mô hình quản trị chung để từ đó xác định cơ cấu mới và xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho toàn hệ thống của NAFoods có sự tham gia tích cực của các cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung.

Xem tiếp...

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng Hệ thống lương cho PECC3

Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3, 10/2012). Dự án được chia thành nhiều giai đoạn, gồm: (i) Nghiên cứu thực trạng công ty, Xây dựng cơ cấu tổ chức; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức năng, chức danh; (iii) Xây dựng chính sách và hệ thống lương; (iv) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả theo BSC; (v) Triển khai thực hiện.

Xem tiếp...

Đào tạo Chiến lược và Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho Hùng Thắng

Đào tạo Chiến lược và Tư vấn Xây dựng Hệ thống Bảng điểm cân bằng và hệ thống lương cho Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng (09/2012). Mục tiêu chính của dự án là chuẩn hóa hệ thống quản trị nhân sự, xây dựng hệ thống trả lương đáp ứng nhu cầu quản lý của công ty. Mục tiêu cụ thể của dự án là: (i) Nghiên cứu thực trạng công ty và đào tạo chiến lược; (ii) Chuẩn hóa hệ thống chức năng, chức danh; (iii) Xây dựng hệ thống đãi ngộ (phân phối thu nhập); (iv) Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả theo BSC; (v) Xây dựng từ điển năng lực.

Xem tiếp...

Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003