Dự án tiêu biểu

Nghiên cứu thị trường xi măng Việt nam cho Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam (Vicem)

Tháng 6/2013, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD tiến hành dự án nghiên cứu thị trường xi măng cho Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam và 7 công ty thành viên. Mục tiêu của dự án nghiên cứu thị trường này là nghiên cứu quy mô, nhu cầu, thị hiếu, thói quen lựa chọn, sử dụng, phân phối sản phẩm xi măng của các nhà thầu xây dựng và các đại lý xi măng trong và ngoài hệ thống của Vicem. Dự án được thực hiện tại trên 30 tỉnh, thành phố.

Xem tiếp...

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO

Tháng 6/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký hợp đồng tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO, doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường phân phối dược phẩm với doanh thu trên 1500 tỷ. Mục tiêu tổng thể của dự án này là nghiên cứu thị trường, xây dựng được chiến lược phát triển tổng thể và chiến lược nhân sự của SOHACO Group và các công ty thành viên tới năm 2020 bao gồm xây dựng văn bản chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh của công ty, các sáng kiến chiến lược và mục tiêu, kế hoạch thực hiện ngắn hạn (sử dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng), xây dựng chiến lược nhân sự trên cơ sở rà soát và sắp xếp lại cơ cấu, chức năng, có sự tham gia tích cực của các cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp SOHACO củng cố được nội lực và tăng trưởng mạnh, bên vững trong thời gian tới.

Xem tiếp...

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện của EVN CPC, EVN SPC, EVN NPC và EVN Hà Nội

Trong những tháng cuối năm 2013 và đầu năm 2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD phối hợp với Hội Thống kê Việt Nam đã thực hiện cuộc khảo sát Sự hài lòng của khách hàng dùng điện cho các Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC), Tổng Công ty Điên lực Miền Nam (EVN SPC), Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVN CPC) và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội)

Xem tiếp...

Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Thuận An (Tafishco)

Tư vấn Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty TNHH Thuận An (Tafishco, 8/2013). Mục tiêu tổng thể của dự án này là truyền đạt tầm nhìn của công ty, xây dựng chiến lược kinh doanh, các mục tiêu dài hạn mục tiêu từng giai đoạn, và kế hoạch thực hiện mục tiêu ngắn hạn (sử dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng) có sự tham gia tích cực của các cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung.

Xem tiếp...

Nghiên cứu thị trường: Khảo sát sự hài lòng của khách hàng cho EVN tại 7 thành phố lớn

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng tiêu dùng điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN, 5/2013). Dự án đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của 2 nhóm sinh hoạt (hộ gia đình) và ngoài sinh hoạt (tổ chức, doanh nghiệp) tại 7 tỉnh, thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Đống Nai và Bình Dương.

Xem tiếp...

Tư vấn Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc (KPIs) cho PVFCCo

Tư vấn Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc (KPIs) cho Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, TP. HCM, 1/2013). Mục tiêu của dự án nhằm góp phần làm củng cố hệ thống quản lý của công ty, làm nền tảng cho việc cải cách hệ thống lương. Dự án bao gồm 2 giai đoạn: (1) Tư vấn Xây dựng hệ thống BSC – KPIs cho khối Văn phòng Tổng công ty; (2) Tư vấn và góp ý cho quá trình xây dựng KPI tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Mục tiêu cụ thể của dự án gồm: (i) Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, (ii) Xây dựng dự án KPIs, (iii) Phát động chương trình KPIs, (iv) Xác định các yếu tố then chốt (KSF), (v) Xây dựng chỉ số KPI cấp cán bộ quản lý, (vi) Lực chọn KRI và các chỉ số hiệu suất khác của các cấp độ còn lại của doanh nghiệp, (v) Tiêu chuẩn hóa hệ thống đo lường hiệu suất, (vi) Áp dụng và cải tiến hệ thống đo lường hiệu suất.

Xem tiếp...

Đào tạo, Tư vấn lập và triển khai Kế hoạch kinh doanh cho VietnamPost

Trong năm 2013, OCD và VietnamPost đã phối hợp triển khai 02 dự án tiếp nối 02 chương trình đào tạo có quy mô lớn trong năm 2011 và 2012: Chương trình Đào tạo kỹ năng quản lý kinh doanh và lập Kế hoạch Kinh doanh cho VietnamPost (2013) và Dịch vụ tư vấn biệt phái nhằm hỗ trợ VietnamPost triển khai Kế hoạch kinh doanh 2013 và lập kế hoạch kinh doanh 2014.

Xem tiếp...

Tư vấn xây dựng chiến lược cho Công ty Đá quý Việt Nhật (VIJAGEMS)

Năm 2012, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã thực hiện dự án tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển và tái cơ cấu tổ chức cho và Công ty TNHH Đá quý Việt Nhật (VIJAGEMS). Mục tiêu tổng thể của dự án là xây dựng và truyền đạt được tầm nhìn của công ty, xây dựng chiến lược phát triển tổng thể tới 2017 với những mục tiêu của từng giai đoạn và kế hoạch thực hiện mục tiêu ngắn hạn (sử dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng) có sự tham gia tích cực của các cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trung.

Xem tiếp...

Đào tạo Tăng cường năng lực Marketing và phát triển kinh doanh cho VietnamPost, 2012

Năm 2012, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã hoàn thành chương trình Tăng cường năng lực Marketing và kỹ năng phát triển kinh doanh cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (Vietnam Post, 2-4/2012). Chương trình được thiết kế cho hơn 1200 cán bộ quản lý kinh doanh và kinh doanh cấp Tổng công ty và cấp Tỉnh của Vietnam Post, và được tổ chức theo các cụm khu vực khác nhau.

 Chương trình đào tạo gồm 13 khóa học tập trung và 9 khóa học qua cầu truyền hình tại tất cả các Bưu Điện tỉnh, thành phố với các học viên là Lãnh đạo, chuyên viên các ban chức năng, Trưởng phòng kinh doanh, cán bộ kinh doanh chủ chốt của các Bưu điện tỉnh, thành phố, đội ngũ chủ chốt trong phát triển kinh doanh của Vietnam Post. Mục tiêu của chương trình là đổi mới tư duy, trang bị kiến thức cơ bản, vận dụng vào tổ chức kinh doanh tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương trình bao gồm các chủ đề: (i) Chiến lược phát triển của Vietnam Post giai đoạn 2012-2020; (ii) Nghiên cứu thị trường và sản phẩm theo thị trường địa phương; (iii) Hoạt động truyền thông của Vietnam Post; (iv) Tổ chức lực lượng bán hàng; (v) Xây dựng chính sách bán hàng; (vi) Kỹ năng bán hàng và dịch vụ bán hàng; (vii) Kỹ năng giảng dạy nội bộ.

Tiếp nối thành công dự án "Nâng cao năng lực quản lý cho giám đốc bưu điện huyện và tương đương", Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (Vietnam Post) và Công tyTư vấn Quản lý OCD tiếp tục ký kết hợp đồng thực hiện dự án đào tạo “Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý, phụ trách kinh doanh của Tổng Công ty”. Chuỗi khóa đào tạo hướng tới đối tượng chính là cán bộ khối kinh doanh cấp Tổng Công ty và cấp Tỉnh – Huyện của Vietnam Post. Khóa đào tạo được thiết kế nhằm trang bị cho cán bộ kinh doanh của Vietnam Post những công cụ và phương pháp phù hợp để thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu, marketing và bán hàng. Chương trình đào tạo sẽ áp dụng hai phương thức học trực tiếp trên lớp và học trực tuyến dựa trên cách thức lấy người học làm trung tâm, tức là các nguyên tắc học của người lớn sẽ được áp dụng triệt để.  Trong đó, giảng viên sẽ đóng vai trò giới thiệu kiến thức, hướng dẫn áp dụng, tạo ra môi trường và các tình huống để học viên trao đổi, tranh luận và tìm ra cách giải quyết vấn đề trên cơ sở kinh nghiệm công việc và suy luận của bản thân. Quá trình thảo luận để áp dụng các lý thuyết luôn có bài tập dựa trên các tình huống cụ thể từ thực tế công việc của học viên. Học trực tuyến được áp dụng nhằm tạo cơ hội áp dụng vào thực tế cho học viên.

Hiện nay mô hình tổ chức kinh doanh đang được triển khai dọc từ Tổng công ty Bưu chính xuống các đơn vị. Trong bối cảnh bưu chính cần tăng cường năng lực tổ chức kinh doanh và hoạt động Marketing - bán hàng tại tất cả các đơn vị; việc tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý, phụ trách kinh doanh của Tổng Công ty” để nhằm cung cấp những kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, cập nhật kiến thức và giải quyết các vấn đề phát sinh là rất cần thiết. Mặt khác, thời điểm tổ chức khóa đào tạo vào đầu năm là phù hợp vì năm 2012 là năm triển khai mô hình kinh doanh mới của Tổng Công ty; hàng loạt định hướng mới, cách thức triển khai mới trong kinh doanh cần được truyền thông đến đội ngũ kinh doanh trên toàn mạng lưới. Chương trình đào tạo thành công sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2012.

Công ty Tư vấn Quản lý OCD vinh dự đồng hành cùng Vietnam Post và PTI trong quá trình phát triển. Trong các năm 2011, 2012, 2013 OCD đã thực hiện liên tiếp các dự án tư vấn, đào tạo cho PTI và Vietnam Post nhằm nâng cao năng lực đội ngũ và tăng cường năng lực cạnh tranh của hai doanh nghiệp trên thị trường.

Tư vấn tái cơ cấu và hệ thống lương cho PTI
Đào tạo Nâng cao Kỹ năng quản lý và kỹ năng mềm' cho PTI tháng 8/2012
VNPost và OCD phối hợp khai giảng chương trình đào tạo "Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý, phụ trách kinh doanh của Tổng Công ty"
Chương trình đào tạo Tăng cường năng lực Marketing và kỹ năng phát triển kinh doanh cho VietnamPost, 2012

 

 

Tư vấn hệ thống lương 3Ps cho Công ty Xây dựng và KD Địa ốc Hòa Bình (HBC)

HBC | Tháng 2/2012, Hòa Bình chính thức khởi động dự án Hệ thống lương 3Ps (Position – Person – Performance) với sự hợp tác tư vấn của OCD. Mục đích của dự án nhằm triển khai xây dựng hệ thống cấu trúc lương và các chính sách đãi ngộ cho CBCNV, quy chuẩn hệ thống cơ cấu và vị trí chức danh, hệ thống đánh giá năng lực; qua đó đảm bảo tính hợp lý, công bằng và tạo động lực làm việc, sáng tạo cho người lao động. 

 

Xem tiếp...

Bạn đang ở: OCD Tin tức Dự án tiêu biểu

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • 0969 626 691
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: 137 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0963733213
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003